Let's Piek is op zoek

Download de vacature en neem contact met ons op

Download vacature Stagiair
Download vacature Media Design

Aanbiedingen

Volgt Spoedig

Klik hier voor de totale catalogus

Posted on: december 9th, 2011 by rickvanhengel No Comments

Disclaimer

Let’s Piek doet er alles aan om de informatie die zij aanbiedt op haar website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft geen garanties t.a.v. de juistheid van de verstrekte informatie. Bezoekers en/of gebruikers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. Let’s Piek behoudt zich het recht voor om de informatie op de website ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

De intellectuele eigendomsrechten op alle op deze site aanwezige informatie zijn voorbehouden aan Let’s Piek. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopieren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.

Door Let’s Piek per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Let’s Piek staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.